Välkommen till Ponnytävlingarnas Depå Stuteri

Varför?

Tillgången av “nya” ponnyer i Försäljningsdepån är i jämförelse med andra raser låg eller till och med mycket låg i jämförelse med fullbloden. Detta märks också i Ponnygaloppen samt Ponnytravet vilket ibland kan försvåra löpindelningar. Det är också få som håller på med modellavel idag jämfört med förut (utifrån det jag sett genom att gå igenom MHN från mitten av 1990-talet och framåt.

Detta gör att nytt blod (som inte består av riktiga ponnyer i 1:a generation) bland vissa ponnyraser är svåra att hitta om man inte själv skapar nya IDs och avlar på dessa. Men det är ju - enligt mig själv iallafall - roligare att avla på redan existerande “modellblod” om man kan få välja, speciellt om ID:t har någon form av merit som kan berättiga att man ger detta ID:t en modell. Sen kanske det är roligare att inte behöva skapa en hel massa IDs själv som sen kanske inte gör så stor nytta. Detta val utökas förhoppningsvis i och med skapandet av Ponnytävlingarnas Depå Stuteri.

Ponnytävlingarnas Depå Stuteri - Prefix PDS’s

Detta stuteri sköts av mig, Therese Wolmer, iom att jag håller i både Ponnygaloppen och Ponnytravet. Stamtavlor har skapats i två omgångar för att få en avelsbas att arbeta ifrån. “Referensponnyerna” dvs de stammar som skapades först, var för att få en grundläggande avelsbas. Dessa stamtavlor har oftast riktiga ponnyer som föräldrar, eller blandning mellan riktig/modell (då från (ofta avlidna) hingstar av lämplig ras från Försäljningsdepån i den mån det varit möjligt för att ta tillvara på dessa blodslinjer).

Gruppen med avkommorna till Referensponnyerna har jag döpt till “Grundponnyer”. Här har jag dessa BSO/DO* mödrar som bas, med ytterligare breddning av riktiga hingstar - eller hingstarna från Grundponny-gruppen. Dessa hingstar och ston kommer inte att vara tillgängliga för adoption, dock finns möjligheten i vissa fall att kunna avla på dessa med sina egna ponnyer. Detta (mest för att den exakta kombinationen/generationen inte skall användas för mycket, utan att man skall bygga vidare på nästa generation i stället. Så långt som det går kommer olika kombinationer att användas för dessa uppfödningar hos stuteriet (dvs en kombination mellan två individer görs bara en gång) för en så stor bredd som möjligt skall kunna skapas.

Stona hos dessa Grundponnyer får max 6 föl var (oavsett fölens kön) för att hålla en del av dessa blodslinjer i modellponnyaveln på lagom nivå (så de inte tar över, utan endast breddar). Hingstarna har också 6 slottar var inom sin ras, men kan komma att användas ytterligare i begränsad form i tex modellridponny aveln (om hingsten är av sån ras att han kan tänkas användas för detta). Totalt två avkommor, en hingst och ett sto, behålls alltid av “PDS” från varje Grundponny (och dess avkommor) för alltid ha ponnyer att avla på (så två föl från varje sto/hingst är redan "tingade"). I den mån det är möjligt kommer de även att registreras i respektive rasregister. Grundponnyhingstar sätts i löp i första hand innan nya avkommor skapas för att öka mängden ponnyer i Ponnytravet/galoppen.

Att tänka på

Svenska Modellponnytravet startades 2019. Liksom med ponnygaloppen (som startade 2002) är det är ett sätt att ge meriter till ens ponnymodeller eller en stamtavla, en sk "DO" (details only) som kanske - om den löper tillräckligt bra och får en statustitel - blir belönad med en modell. För mer information om ponnygaloppen/ponnytravet, se länkarna ovan.

*BSO - Breeding Stock Only, DO - Details Only = Hästen/ponnyn existerar endast på papper med information såsom namn, födelseår, färg, ras och stamtavla.