Den här hemsidan är en samlingssida för tre modellhästrasregister och är del av modellhästhobbyn. Hästarna, ponnyer och aktiviteterna som hålls här, är endast för underhållning/nöje och är inte associaterat med de riktiga rasregistrena för dessa nämnda raser. Hästar och ponnyer som refereras här är INTE riktiga; de är endast modeller eller pappersidentiteter. Alla riktiga hästar och ponnyer som nämns förekommer ENDAST för stamtavleintressets skull och är markerade med -r efter deras namn, och användandet indikerar INTE någon som helst form av ägandeskap till dessa hästar och ponnyer.

Svenska Modell Halvblodsregistret (SMHR)

Senast uppdaterat: UNDER BEARBETNING

Som halvblodshästar räknas hästar som ursprungligen uppstått genom korsning mellan fullblod och icke fullblod. I modellhalvblodsregistret är de mest vanliga halvblodsraserna de nedan. Jag har dock valt att inte presentera dem ingående, men har länkat till rasens Wikipediasida (öppnas i ny flik). Jag har dock tagit med de vanligaste färgerna för rasen.

Svenskt Halvblod - raskod 04
Färger: Alla färger, men brun och fux är mest förekommande.

Holsteinare - raskod 21
Färger: Alla färger, vanligast med brun och i sällsynta fall fux eller skimmel.

Hannoveranare - raskod 31
Färger: Alla färger. Vita tecken är vanliga.

Trakhnerare - raskod 09
Färger: Alla färger, sällsynta fall skimmel.

Oldenburgare - raskod 33
Färger: Alla färger förekommer, men brun, mörkbrun och svart är vanligast.

Så klart är även andra halvblodsraser är välkommna, se ett urval av dem här. Dom får oavsett typ raskoden 10 i modellhalvblodsregistret. Även så är renrasiga fullblod, araber och angloaraber välkomna. Dessa får raskod 01, 02 resp. 03. De bör dock ha minst en registerad halvblodsavkomma för att bli registrerade.

Halvblods namnregler:

Det finns (naturligtvis) väldigt många olika namnregler för de olika halvbloden. Jag har listat de vanligaste här. Naturligtvis är det inte något måste att följa dessa regler även om det är något jag själv gör och rekomenderar (för realismens skull).

Svenskt Halvblod
Namnet får vara max 19 tecken. (om namnet är två ord räknas även mellanrummet som ett tecken) Av praktiska och dataskäl får ej förkortningar av stuteri-,gårds-,-faders-,moders- eller dylikt namn sättas först.

Holsteinare
Hingstföl - Namnet skall börja med samma bokstav som fadern. Stoföl - Olika bokstäver varje år, 2019=M; hoppar över bokstäverna Q, X och Y; I och J är samma år.

Hannoveranare
Namnet skall börja med samma bokstav som fadern.

Trakhnerare
Namnet skall börja med samma bokstav som modern. Korsningshingstföl döps med samma bokstav som fadern, korsningsstoföl döps med samma bokstav som modern.

Oldenburgare
Namnet skall börja med samma bokstav som fadern.


Modellhalvblod med modell som kan verka i avel stambokförs med ett stamboksnummer, en serie för hingstar samt en serie för ston. Hästar utan modell införs och tilldelas ett registeringsnummer i löpande nummerföljd, i formen ras-födelseår-löpnummer, där det sistnämnda är jämt för hingstar och ojämnt för ston. Införandet sker i den ordning som anmälningarna inkommer. Valacker kan ej få ett stamboksnummer även om de har en modell eller inte då de inte kan verka i avel, de kan dock få ett registeringsnummer. Registrera GÄRNA dina valacker så stonas föllistehistorik blir så komplett som möjligt - givetvis gäller detta även för fadershingstarna.

För att föra in en häst i stamboken (huvud- eller sidostamboken) anges följande

 • - Namn
  - Färg
  - Födelseår
  - Uppfödare, ev stuteri
  - Ägare, ev stuteri
  - Härstamning (2 led)
  - För sto anges även ev föllista, varvid avkomman införs i årsföljd.
  - Ev Modell

Stamboksförning kan ENDAST göras genom länkat Googleformulär (se nedan). Skickar du via mail kommer jag att hänvisa till formuläret. Ange gärna dina ÄLDSTA hästar först när du registerar.

Ange gärna galoppregisteringsnummer om du registerar ett fullblod för halvblodsavel.

Glöm INTE heller att ange riktiga hästars stamboksnummer samt med "-r" efter deras namn, likaså modellhalvblods stamboksnummer. Det gör det mycket enklare och snabbare för mig när jag skriver in dina hästar! (Det kan finnas massor med hästar med samma namn, ett nummer hjälper långt att hitta den rätta)

 • VILL DU REGISTRERA DIN MODELL? eller ÄNDRA/UPPDATERA NÅGOT?
  Använd följande formulär:

  # SMHR Nyregistering
  # Uppdatering av SMHRregistering

  VILL DU SKICKA IN BILDER PÅ DINA MODELLER ELLER VILL FRÅGA NÅGOT?
  Då går det självklart bra att maila, tänk dock på att inte skicka för tunga bilder! (Tack)

Svenska Modell Ridponnyregistret (SMRPR)

Senast uppdaterat: 25 September 2018

Jag försöker så gott jag kan kontrollera inskickade uppgifter utan att komma med för mycket "pekpinne" i det hela. För till exempel ponnyns färg så bör det vara en rimlig färg utifrån ras(er) och stam. Två fuxar kan tex inte få en svart avkomma, det är genetiskt omöjligt. En enkel linje att gå är att ge din ponny en färg som någon av föräldrarna har.
En ridponny är en ädel ponny av internationell sport- och tävlingstyp. Rasen är uppbyggd av i huvudsak följande raser: Tysk, Holländsk, och Brittisk Ridponny samt Engelskt, Arabiskt och Angloarabiskt Fullblod, Shagyaarab, Halvblod, Welsh sekt. A, B, C och D, Gotlandsruss, Connemara, New Forest och Dartmoor.

Registrets indelning och namnregler

Registret är indelat i olika avdelningar. Ridponnyns härstamning i vilken del av registrets avdelningar den ska införas.
För stamtavlornas skull kommer ridponnyer som anmäls i Svenska Modellponny galoppen skrivas in som "icke registrerade" i registret. Om ägaren sen önskar är det lättare att bara tillsätta ett registreringsnummer.

Avdelning I
I denna avdelning införs ponnyer fallen efter fader och/eller moder redan införd i SMRPs register eller av SMRPs erkänd ras/er (se ovan) och som har modell.

Avdelning II
I denna avdelning införs ponnyer fallen efter fader och/eller moder redan införd i SMRPs register eller av SMRPs erkänd ras/er (se ovan) och som inte har modell (DO).

Avdelning III
I denna avdelning införs ponnyer som endast är en korsning av SMRPs erkänd ponnyraser och/eller halvblod (se ovan, dvs som ej innehåller något Engelskt, Arabiskt och Angloarabiskt Fullblod, eller Shagyaarabiskt blod) oavsett om ponnyn i fråga har modell eller inte. Dessa kan ses som ett delsteg i 'byggandet' av en ridponny. Dock så krävs ett 'ädelt' inslag för att avkommor till dessa ponnyer skall föras in under avdelning I.

Avdelning IV
I denna avdelning införs ponnyer vars stam innehåller någon annan än SMRPs erkända raser, eller delvis okänd stam (inom de 3 synliga generationerna) oavsett om ponnyn i fråga har modell eller inte. Det spelar ingen roll om ponnyn även innehåller erkända raser. OBS! Det gör dock INTE ponnyn sämre!

Rasavdelningar - olika
Här införs renrasiga (ENDAST SMRPs erkända raser) ponnyer/hästar in som verkar i den svenska modell ridponny aveln in. För att införas här krävs det åtminstone 1 modellridponny avkomma.

 • - Namnet bör vara unikt, förekommer namnet sen tidigare så kommer 'nästkommande' ponny få en romersk siffra som tillägg för att särskilja individerna åt, ex Nalle (reg.år 2014), Nalle II (reg.år 2015, april), Nalle III (reg. år 2015, juni). Om du vill får du ange ett 2a samt 3je stavningalternativ om du ej önskar romersk siffra efter namnet.
  - Namnet bör inte innehålla mer än 19 tecken inklusive mellanslag för att efterlika verklighetens ridponnyregister. Ev stuterinamn inräknas ej.
  - Namnet får inte innehålla siffror.
 • Modellruss med eller utan modell som kan verka i avel stambokförs med ett stamboksnummer. Ponnyerna införs och tilldelas ett nummer i löpande nummerföljd. Införandet sker i den ordning som anmälningarna inkommer. Valacker kan ej få ett stamboksnummer även om de har en modell eller inte då de inte kan verka i avel, de kan dock införas i en sidostambok utan nummer. Detta gäller även om du vill 'stamboksföra' 'DO-referens' ponnyer, dvs ponnyer som endast existerar för att tillföra blodslinjer till din avel och du inte vill använda riktiga ponnyer. Registrera GÄRNA dina valacker så stonas föllistehistorik blir så komplett som möjligt - givetvis gäller detta även för fadershingstarna.

  För att föra in en ponny i stamboken (huvud- eller sidostamboken) anges följande

 • - Namn
  - Färg
  - Födelseår
  - Uppfödare, ev stuteri
  - Ägare, ev stuteri
  - Härstamning (2 led)
  - För sto anges även ev föllista, varvid avkomman införs i årsföljd.
  - Ev Modell
 • Stamboksförning kan ENDAST göras genom länkat Googleformulär (se nedan). Skickar du via mail kommer jag att hänvisa till formuläret. Ange gärna dina ÄLDSTA ponnyer först när du registerar.

  Ange gärna galopp- eller travregisteringsnummer. Glöm INTE att ange riktiga ponnyers stamboksnummer samt med "-r" efter deras namn, likaså modellponnyers stamboksnummer. Det gör det mycket enklare och snabbare för mig när jag skriver in dina ponnyer!

  • VILL DU REGISTRERA DIN MODELL? eller ÄNDRA/UPPDATERA NÅGOT?
   Använd följande formulär:
   # SMRPR Nyregistering
   # Uppdatering av SMRPR registering

   VILL DU SKICKA IN BILDER PÅ DINA MODELLER ELLER VILL FRÅGA NÅGOT?
   Då går det självklart bra att maila, tänk dock på att inte skicka för tunga bilder! (Tack)

  Svenska Modell Gotlandsrussregistret (SMRR)

  Senast uppdaterat: EJ ONLINE FÖR TILLFÄLLET!

  Russet har en harmonisk, välproportionerlig typ med utpräglad raskaraktär. Ponnyn har ett proportionerligt torrt huvud med bred panna, rak näsrygg och vaken blick. Halsen är väl ansatt, lagom lång till storleken, med rak struprand. Hingstar kan tillåtas ha en något kraftigare hals. Den har en lång, välliggande bog, ett gott bröstdjup, utvecklad manke med gott sadelläge. Lagom lång stark rygg, starkt njurparti, väl sluten bål och korsets längd väl dimensionerat med rätta vinklar. Frambenen skall vara godtagbart korrekta, torra med väl markerade framknän, starka inskeningar och korta starka skenor. Bakbenen skall vara godtagbart korrekta, torra med välmusklad skank. Lagom vinklade, starkt inskenade haser. Hovarna ska vara välformade med god hornkvalitet. Alla färger är tillåtna förutom blåögd gräddvit, skimmlar, blackar samt dorsalskäckar (tobiano). Några leopardtigrar inom russen har inte synts till på länge så det är tveksamt om det finns kvar men schabraktiger, snöflingetiger, samt melerad leopard finns.

  Svenska ModellRussregistrets namnregler:

  Det är inget måste att efterfölja dessa namnregler, men jag har skrivit ner dem utifall du vill namnge dina russ så likt det riktiga registret som möjligt.
  Jag har dock gjort vissa förändringar/undantag från de riktiga reglerna. Vissa 'regler' är också helt och hållet borttagna då det inte fungerar för ett modellregister.

 • - Namnet bör vara unikt, förekommer namnet sen tidigare så kommer 'nästkommande' ponny få en romersk siffra som tillägg för att särskilja individerna åt, ex Nalle (reg.år 2014), Nalle II (reg.år 2015, april), Nalle III (reg. år 2015, juni).
  - Namnet bör inte innehålla mer än 19 tecken inklusive mellanslag för att efterlika verklighetens russregister. Ev stuterinamn inräknas ej.
  - Namnet får inte innehålla siffror.
  - Svenska eller nordiska namn är att föredra.
 • Modellruss med eller utan modell som kan verka i avel stambokförs med ett stamboksnummer. Ponnyerna införs och tilldelas ett nummer i löpande nummerföljd. Införandet sker i den ordning som anmälningarna inkommer. Valacker kan ej få ett stamboksnummer även om de har en modell eller inte då de inte kan verka i avel, de kan dock införas i en sidostambok utan nummer. Detta gäller även om du vill 'stamboksföra' 'DO-referens' ponnyer, dvs ponnyer som endast existerar för att tillföra blodslinjer till din avel och du inte vill använda riktiga ponnyer. Registrera GÄRNA dina valacker så stonas föllistehistorik blir så komplett som möjligt - givetvis gäller detta även för fadershingstarna.

  För att föra in en ponny i stamboken (huvud- eller sidostamboken) anges följande

 • - Namn
  - Färg
  - Födelseår
  - Uppfödare, ev stuteri
  - Ägare, ev stuteri
  - Härstamning (2 led)
  - För sto anges även ev föllista, varvid avkomman införs i årsföljd.
  - Ev Modell
 • Stamboksförning kan ENDAST göras genom länkat Googleformulär (se nedan). Skickar du via mail kommer jag att hänvisa till formuläret. Ange gärna dina ÄLDSTA ponnyer först när du registerar.

  Ange gärna galopp- eller travregisteringsnummer. Glöm INTE att ange riktiga ponnyers stamboksnummer samt med "-r" efter deras namn, likaså modellponnyers stamboksnummer. Det gör det mycket enklare och snabbare för mig när jag skriver in dina ponnyer! För stamtavlornas skull kommer russ som anmäls i Svenska Modellponny travet/galoppen skrivas in i sidostamboken i registret. Om ägaren sen önskar är det lättare att bara tillsätta ett registreringsnummer.

  • VILL DU REGISTRERA DIN MODELL? eller ÄNDRA/UPPDATERA NÅGOT?
   Använd följande formulär:
   # SMRR Nyregistering
   # Uppdatering av SMRR registering

   VILL DU SKICKA IN BILDER PÅ DINA MODELLER ELLER VILL FRÅGA NÅGOT?
   Då går det självklart bra att maila, tänk dock på att inte skicka för tunga bilder! (Tack)