Övning 7 - Enkel sökning

Måste vara minst 2 bokstäver