Webapplikationer med PHP - Övning 3.1 "Temperaturomvandlare"

Fyll i ett temperaturvärde och ange till vilken temperaturenhet som värdet skall omvandlas.


Temperatur: Celsius Fahrenheit