Vad att skicka in?

Här presenteras de hingstar som verkar eller har verkat i svensk modellarab, fullblod, trav samt ponnyavel. Detta gäller både de som har Form, Status eller Avel30 och de utan. Detta för att hjälpa till i det framtida modellavelsarbetet. De hingstar som inte längre är i avel presenteras här endast för dess historik och eventuellt avstamp i modellaveln.