Regler & Anmälan

Vad gäller egentligen och var anmäler du dig?

Den här hemsidan är del av en modellhäst hobby websida. Ponnyerna och aktiviteterna som hålls här, är endast för underhållning/nöje och är inte associaterat med den riktiga ponnygaloppen. Ponnyer som refereras här är INTE riktiga; de är endast modeller eller pappersidentiteter. Alla riktiga ponnyer som nämns förekommer endast för stamtavleintressets skull och är markerade med -r eller ® efter deras namn.

Glöm inte att läsa igenom reglerna innan du skickar in din anmälan! • Ras, Kategori & Härstamning

  §1. Endast ponnyer äger rätt att deltaga, det vill säga ponnyraser och korsningar som i verkliga livet är under 148 cm. Försök placera ponnyerna du avser anmäla i lämplig kategori (nedan ser du exempel på var vissa raser hamnar). I anmälan finns flik för vardera kategori. Engelska fullblod och arabiska fullblod får ej deltaga i själva modellponnygaloppen, dock får korsningar med dessa två raser tävla. Om du vet, ange vad för korsning (vilka raser) ponnyn är. Härstamningarna ska vara realistiska vad gäller färg, födelseår och uppfödningsland. Vänligen ange eventuellt stamboks/registeringsnummer på både modell- och riktiga föräldrar om ett sådant finns. Riktiga föräldrar anges med ett "-r" efter namnet.

  Kategori A:
  Shetland och liknade små ponnyer
  Kategori B:
  Welsh Mountain, Gotlandsruss, Dartmoor, Exmoor och Korsningar
  Kategori C:
  Welshponny, Welshponny av Cobtyp, Welsh R, New Forest, Connemara, Svensk Ridponny, Fjording och Korsningar
  Kategori D:
  Welsh Cob, Welsh R, New Forest, Connemara, Svensk Ridponny, Fjording och Korsningar
 • Kostnad & Antal ponnyer i löp/ägare

  §2. För närvarande är Modell ponnygaloppen GRATIS upp till 50 ponnyer/ägare - 40 av dessa ponnyer får ha startat tidigare eller vara nya i galoppen (beräknat på ca 10 ponnyer/kategori). De övriga 10 ponnyer som du kan anmäla får EJ ha startat tidigare. Försök dock fördela dina ponnyer så jämnt som möjligt, tack!

  Anmäl inte ponnyer som redan har över 30 i form (och redan har en titel) - de har redan bevisat att de kan löpa. Återanmäl inte heller ponnyer som har löpt mer än EN säsong med en Form 30 titel. Detta är för att göra det mer rättvist för "lågformade" ponnyer och kommer att gälla till då fler anmäler till ponnygaloppen.

  Shetlandsponnyer och Gotlandsruss får även starta i Ponnytravet om så önskas utan diskvalificering.

  Ägaren måste själv äga den eller de hästar hen anmäler - de får inte vara leasade. Undantag görs för försäljningsdepåns stall.
 • Ålder på ponnyn i löp

  §3. Ingen ponny under fyra år eller över tjugo år får starta.
 • Avel under löpåret

  §4. Hingstar får betäcka obegränsat antal ston under tävlingssäsongen. Ston som inte fölar under året men som som betäcks under året får endast starta ytterligare fyra månader efter betäckningen. Glöm ej att meddela sista startmånad vid anmälan.
 • Anmälan och vad som anges

  §5. Anmälan görs via ett Google formulär till höger i sidomenyn. Du sen få en länk till en Googlesheets dokument och kan där anmäla dina ponnyer.
  >> Mer information finns att läsa i denna Googlesheets fil.
  OBS! Anmälan via mail godkänns INTE och kommer att IGNORERAS! Finns där inget formulär att fylla i betyder det att det inte längre är möjligt att anmäla.
 • Försäljning under löpåret

  §6. Säljs ponnyn under löpårets gång MÅSTE detta anmälas. Ange också om ponnyn skall löpa under den nya ägaren. Om svar med önskan att fortsätta löpa EJ meddelas tas ponnyn ur löp.
 • Storlöp

  §7. Följande löp räknas för nuvarande som storlöp och kvalificerar sig för Status30 (dock EJ under 2018 om inte antalet ponnyer tillåter det): Khan White Leopard's/Fideli’s Cup (A), Cascade's Lothario’s/Cascade's Treasure's Cup (B), Cantaro's/Countess Mina’s Cup (C), Fragans Boy’s/Octobrianas Cup (D), Silverskon, Sommarchampionatet, Decors Stora Pris, Rosenöholm’s/Cascade's/Fairytale’s/Crownhill’s Hederslöp, Grand Prix, SMPG SM.
  Till Svenska Mästerskapslöpningarna är endast de ponnyer har 22 formpoäng eller över berättigade till.
 • Kapplöpningarnas genomförande

  §8. Löpningarna är helt datoriserade. Utifrån hur ponnyn placerar sig får den poäng som sen avgör vilka "bonuspoäng" den får i nästföljande löp. Förutom grundsumman (se nedan) räknas från de sex senaste tävlingarna, 6 poäng för vinst, 5 poäng för andraplats, 4 poäng för tredjeplats, 3 poäng för fjärdeplats, 2 poäng för femteplats och 1 poäng för sjätteplats. Varje ponny placeras i ett löp med andra ponnyer som - så långt det går - har ungefär samma antal formtal som ponnyn i fråga har för rättvisans skull.
 • Formtal

  §9. De ponnyer som varit i träning under året behåller sina formtal inför första starten.
  För ostartade ponnyer gäller följande: Hingstar och valacker börjar med 2 i form, ston med 0. Extra poäng fås från stamtavlan, om föräldrarna är titlade.
  Ponnyer som återvänder till banan efter att ha varit ur träning ett eller flera år förlorar en månads form per år borta.

  En ponny som uppnått Status 30 och som sedan uppnår Form 30 benämns senare enbart Form 30. Har ponnyn en ponny/arab/fullblodsförälder som nedärver formtal så kan även ponnyavkomman tillgodogöra sig det ärvda formtalet. Ärvda formtal beräknas enligt följande; 1 extrapoäng ges till ponnyer vars ena förälder uppnått Form 30 (30 poäng i form). Har en ponnys båda föräldrar uppnått Form 30 får avkomman 2 extra formpoäng. En ponny med extra formpoäng kan i sin tur nedärva extra formtalspoäng till sina avkommor, men BARA om han eller hon själv uppnått Form 30. Ponnyn nedärver då de nedärvda formtalen + ett extra formtal för sin egen merit. Paras två ponnyer med Form 30 nedärvs poäng från båda samt ev. extra formtal från deras föräldrar.

  En ponny kan ha både Status/Form 30 och Avel 30 - båda typerna av poäng nedärvs då till avkommorna. En ponny ärver poäng från föräldrar med Avel 30: ston nedärver 1 poäng per extra avkomma med Form/Status 30, för hingstar 1 poäng per var tredje extra avkomma med Form/Status 30. En häst ärver poäng från närmsta generationerna med Form/Status 30 (pappa, farfar, farmor, mamma, morfar och mormor), dock hoppas aldrig generation över: om t.ex. morfar har Form 30 men mamma inte har det så ärvs inga poäng från morfar. Högsta möjliga extra formtal en ponny kan få är 6p.

  Lista på ponnyer som uppnått Form, Status eller Avel 30 publiceras årligen i Årsboken samt på separat lista på Ponnygaloppens websida.

  (Eva Jangö, Pernilla Nilsson och Anne-Li Mell har bidragit med olika delar till detta system, med många synpunkter från andra.)
 • Antal ponnyer per löp

  §10. Maximalt 15 ponnyer får deltaga i en löpning. Formtalet styr i första hand vilken löpning ponnyerna placeras i. Dock kan även totalt antal tillgängliga ponnyer avgöra indelning av löp. Fördelning görs efter bästa förmåga.
 • Ponnygaloppens Årsbok

  §11. Efter löpårets slut ges Ponnygaloppens Årsbok ut vilket kan laddas ner på denna sida (som pdf) med fullständig resultatlista över alla ponnyer och löpningar samt statistik över vinstrikaste ponnyägare, vinstrikaste ponnyer, fadershingstar mm. Redovisning per år av statusponnyer, vinstrikaste ponnyer, föräldradjur, högsta formtal visas även upp på denna websida separat.
 • Frågor

  §12. Eventuella frågor ställs till: Therese, decor(a)telia.com (byt ut (a) till @).
  OBS - Anmälan tas EJ EMOT på denna mailadress - ANVÄND FORMULÄRET.
  Anmälan som skickas via mail kommer att ignoreras!!
Hemligt ord: Grålle